ALTINÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ UÇUŞA YASAK BÖLGELERİ
 
 
İlgi :
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddeleri.
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddeleri,
c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 'Yasaklar' başlıklı 93.maddesi,
ç) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 21.maddesi,
d) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesi,
e) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 14.maddesi,
f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, (SHT-İHA).
g) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatı,
 
İlçemiz hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, söz konusu araçların terör örgütü mensuplarınca kamu kurum ve kuruşlar ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla;
İlçemiz sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ilgi (a) Kanun ve ilgi (f) Talimat gereğince aşağıda yer alan bölgelerde,

 
 • • Hükümet Konağı binası,
 • • Kaymakamlık Lojmanı,
 • • Altınözü Adliye binası,
 • • İlçe Emniyet Amirliği binası,
 • • İlçe Jandarma Komutanlığı binası,
 • • Altınözü 2. Tabur Komutanlığı 5. ve 6. Hudut Bölük Komutanlıkları binası,
 • • Belediye binası ve Tesisleri,
 • • Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,
 • • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası,
 • • Altınözü Devlet Hastanesi binası,
 • • Ziraat Bankası Altınözü Şubesi binası,
 • • Akaryakıt depo ve İstasyonları,
 • • İlçemiz de bulunan ibadethane binaları,
 • • İlçe Halkının yoğun olarak bulunduğu yerler,
 • • Türkiye bölümünde yer alan "Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar’da,
 
Uçuş yapması yasaklanmıştır.

 
İlgi (f) Talimatta belirtilen Uçuş İzin Gerekliliklerini yerine getirdikten sonra yasaklanan bölgeler haricinde ve uçuş gerçekleştirilmeden en az 5 (Beş) gün öncesinde Kaymakamlığımıza bildirimde bulunulacaktır.
 
Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Kolluk Kuvvetlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde cezalandırılacaktır.
 
Bu Kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında; ilgi (a) Kanunun 66 ncı maddesi ve ilgi (d) Kanunun 32 inci maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.
 

                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                              Bülent UYGUR
                                                                                                                                                                                                                  Kaymakam
 
 
  
 
ALTINÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
 
Adres :Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı 31750 Altınözü/Hatay
Telefon :0326 3113001
Fax :326 3113004
E-Posta :altinozukaymakamligi@hotmail.com
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2016 © Her hakkı saklıdır.